Volejte (Po-Pá: 8-17)

Dotace "Dešťovka" běží i v říjnu 2021!

Využijte možnost vytvoření zásob vody ze střech s dotací až 105.000Kč! 

Víme, co děláme.

Naše zkušenosti z oboru potvrzuje nejen více než 2000 akceptovaných žádostí, ale taky desítky realizací.

Chcete se dozvědět informace o aktuálních podmínkách, platných od 12.10.2021 a zda podmínky pro získání dotace splňujete? 

Jednoduše vyplňte formulář nebo nám zavolejte.

Nemáte ještě koupenou nádrž? Navštivte náš e-shop a nechte si poradit.

Pracujeme v rámci celé ČR !

Podporované systémy

Nabízíme individuální řešení pro všechna řešení využití dešťové a odpadní vody. Vyberte si systém, klikněte a dozvíte se víc !

Kolik mohu ročně ušetřit využíváním dešťové vody?

Stačí na mapě vyhledat svoji nemovitost, přepnout na zobrazení letecké mapy a obkreslit střechu vašeho domu - vše se automaticky spočítá podle aktuálního množství srážek ve Vaší oblasti.

Nejčastější dotazy

Pro koho je program určený?

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných, bytových a rekreačních domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Varianta A "Zálivka" je určena pro stávající objekty, u kterých uplynula od 1. kolaudace lhůta alespoň 2 roky. Varianta B "Zálivka + Splachování WC" je určena jak pro stávající objekty, tak i pro novostavby (novostavba = objekt zkolaudovaný méně než 2 roky) Varianta 3 "Využití přečištěných odpadních vod" je určena jak pro stávající objekty, tak i pro novostavby.

Jak probíhá vyřízení dotací?

Nechte si zpracovat odborný posudek na Vámi zvolenou variantu. Zaregistrujte se na webu AIS a vytvořte si žádost. Hotovou žádost společně s odborným posudkem, a případnými dalšími potřebnými přílohami, odešlete na kontrolu na krajské pracoviště SFŽP. Po odeslání dokladů na SFŽP probíhá kontrola. Vyjádření Vám zašlou na Váš e-mail (akceptační dopis či seznam nedostatků k odstranění – do 30 dní). Začněte s realizací. Ukončení realizace (zapojení celého systému) ohlaste příslušnému krajskému pracovišti SFŽP. Po kontrole potřebných dokumentů Vám bude zasláno vyjádření a dojde k proplacení dotace na Váš účet.

Jak dlouho mám na realizaci?

Základní doba na realizaci je nově 24 měsíců. Platí jak pro stávající objekty, tak pro novostavby. Tuto lhůtu je možno prodloužit až o dalších 12 měsíců na základě včas podané žádosti na krajské pracoviště SFŽP.

Jaké dokumenty musím doložit společně s žádostí?

Podepsanou a vytištěnou žádost. Odborný posudek - vytištěný nebo v doložený v elektronické podobě. Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti, je-li v katastru uveden více než jeden vlastníků (SJM, SVJ). Dostupné na www.sfzp.cz/dokumenty. Plnou moc, zastupuje-li žadatele (tj. majitele nemovitosti) jiná osoba. V případě rekreačních objektů: prohlášení o trvale obývaném objektu, faktury za elektřinu, nebo za vodu, nebo za popelnice, nebo prohlášení podepsané starostou obce.

Co je to odborný posudek?

Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Odborný posudek se skládá z textové části a výkresové části. Je také povinnou přílohou pro podání žádosti.

Jak zjistím, kolik mohu díky dotacím získat nazpátek?

Maximální výše dotace (platná od 12.10.2021) se počítá podle skutečného instalovaného objemu nádrže. Instalovaný objem v m3 se vynásobí 3.500 Kč a k této částečně se připočte fixní základ podle typu varianty dotací (20.000 Kč pro zálivku, 30.000 Kč pro zálivku a splachování, 45.000 Kč nebo 60.000 Kč pro přečištěné odpadní vody). Výše proplacené dotace je menší z hodnot: 50 % z doložených nákladů nebo maximální výše finanční podpory podle instalovaného objemu nádrže.

Co patří do uznatelných nákladů?

Materiál a práce, související s realizací dešťové kanalizace. Mezi materiál se řadí: akumulační nádrž, čerpadlo, filtrační zařízení, ležaté potrubí pro svedení dešťových vod do akumulační nádrže, potrubí pro rozvody užitkové vody, materiál na opravu stávajících septiků/jímek, materiál na podsypy, obsypy a betonáž jímek, odvoz přebytečné zeminy. Mezi práce se řadí: výkopové práce, betonáž, instalatérské práce, sanace stávajících septiků/jímek. Náklady se prokazují na základě faktur, vystavených na jméno žadatele (tj. majitele nemovitosti).

Mohu žádat i zpětně?

Ano. O dotace lze žádat před realizací, v průběhu realizaci nebo také po skončení realizace. Doložené faktury nesmí být vydané a zaplacené před 1.1.2021.

Jaké prvky mohu pro akumulaci dešťové vody použít?

Seznam povinných certifikovaných výrobků není pro program Dešťovka zaveden. Podmínkou je nádrž umístit v zemi nebo zajistit kvalitu vody v zimních i letních měsících (například dostatečná tepelná izolace). Nové akumulační nádrže: Plastová, nádrž betonovaná na místě, prefabrikovaná nádrž , ocelová nádrž. Stávající akumulační nádrže: Starý nepoužívaný septik/jímka, zděná či betonová nádrž, stávající upravené studniční těleso. Všechny součásti a dodavatele si můžete zvolit dle libosti.

Jaké plochy můžu započítat do odvodňovaných ploch?

Z předmětné nemovitosti (rodinný dům, bytový dům, rekreační objekt) je povinnost odvodnit min 50 % plochy střechy. Plocha střechy se bere v půdorysném průmětu. Do odvodňovaných ploch lze započítat také samostatně stojící objekty, např.: garáž, kůlny, hospodářské stavení, pergola. Do odvodňovaných ploch můžete započítat také zpevněné pochozí plochy, na kterých se nepohybují motorová vozidla, např.: terasa, pěší chodník kolem domu. Veškeré plochy střech se započítávají jako půdorysný průmět střechy.

Musím si v rámci realizace nádrže na dešťovou vodu vyřizovat stavební povolení/ohlášku stavby?

Doložení stavebního povolení nebo ohlášky stavby k realizaci akumulační nádrže k žádosti o dotace se na Vás v rámci SFŽP nevztahuje. Stavební úřad však může stavební řízení požadovat.

Reference zákazníků

"Děkuji za výbornou spolupráci při vypracování posudku na dotaci Dešťovka. Zda-li se jedná o férovou firmu se pozná až je potřeba odstranit případné nedostatky, a už je zaplaceno. Firma TRiGY mne nezklamala a opravu provedla velmi rychle, ke spokojenosti úřadu. Proto tuto firmu všem doporučuji."
Václav Marenčák, Václavovice
"Firma TriGY je profesionální se skvělým přístupem. Personál je ochotný a vše proběhlo bez problému. Dokumentace byla zpracována rychle ,takže nadmíru spokojen."
David Danihelka, Přezletice
"Systém již využívám půl roku a zatím bez komplikací. Poradili mě, abych neudělal spoustu chyb při realizaci, na které mě nikdo jiný neupozornil"
Zdeněk Pos, Praha
"Se službami jsem byl velice spokojen, dotace mně byla schválena a komunikace byla srozumitelná a přínosná."
Jan Matula, Hylváty

V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit: