Volejte (Po-Pá: 8-17)

Dotace "Dešťovka" stále běží!

Využijte možnost vytvoření zásob vody ze střech s dotací až 105.000Kč! 

Chcete se ihned dozvědět, jestli splňujete základní podmínky pro získání dotace?

Pracujeme v rámci celé ČR !

Podporované systémy

Nabízíme individuální řešení pro všechna řešení využití dešťové a odpadní vody. Vyberte si systém, klikněte a dozvíte se víc !

Kolik mohu ročně ušetřit využíváním dešťové vody?

Stačí na mapě vyhledat svoji nemovitost, přepnout na zobrazení letecké mapy a obkreslit střechu vašeho domu - vše se automaticky spočítá podle aktuálního množství srážek ve Vaší oblasti.

Nejčastější dotazy

Pro koho je program určený?

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných, bytových a rekreačních domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Varianta 1: Zálivka je určena pro stávající objekty, kolaudované před 27.4.2018 Varianta 2: Zálivka + Splachování WC je určena jak pro stávající objekty, kolaudované před 27.4.2018, tak i pro novostavby, kolaudované po 27.4.2018. Varianta 3: Využití přečištěných šedých vod (ze zařizovacích předmětů: umyvadlo, vana, sprchový kout) je určena jak pro stávající objekty, kolaudované před 27.4.2018, tak i pro novostavby, kolaudované po 27.4.2018.

Jak probíhá vyřízení dotací?

Nechte si zpracovat odborný posudek na Vámi zvolenou variantu. Zaregistrujte se na webu www.dotacedestovka.cz a vytvořte si žádost. Hotovou žádost si společně s odborným posudkem vytiskněte a zašlete na krajské pracoviště SFŽP. Případně připojte další potřebné dokumenty viz další dotazy. Po odeslání dokladů na SFŽP probíhá kontrola. Vyjádření Vám zašlou na Váš e-mail (akceptační dopis či seznam nedostatků k odstranění – do 30 dní). Začněte s realizací. Ukončení realizace (zapojení celého systému) ohlašte příslušnému krajskému pracovišti SFŽP. Po kontrole potřebných dokumentů Vám bude zasláno vyjádření a dojde k proplacení dotace na Váš účet.

Jak dlouho mám na realizaci?

Základní doba na realizaci pro stávající objekty, kolaudované před 27.4.2018, je 12 měsíců. Základní doba na realizaci pro novostavby, kolaudované po 27.4.2018, je 24 měsíců. Základní dobu realizace je možno prodloužit o 12 měsíců na základě včas podané žádosti na krajské pracoviště SFŽP.

Jaké dokumenty musím doložit společně s žádostí?

Podepsanou a vytištěnou žádost. Vytištěný odborný posudek. Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti, je-li v katastru uveden více než jeden vlastníků (SJM, SVJ). Dostupné na www.sfzp.cz/dokumenty. Plnou moc, zastupuje-li žadatele (tj. majitele nemovitosti) jiná osoba. Prohlášení o trvale obývaném objektu, faktury za elektřinu, nebo za vodu, nebo za popelnice, nebo prohlášení podepsané starostou obce. Platí v případě rekreačních objektů. Prohlášení o trvale obývaném objektu, faktury za elektřinu, nebo za vodu, nebo za popelnice, nebo prohlášení podepsané starostou obce. Platí v případě rekreačních objektů.

Co je to odborný posudek?

Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Odborný posudek se skládá z textové části a výkresové části. Je také povinnou přílohou pro podání žádosti.

Jak zjistím, kolik mohu díky dotacím získat nazpátek?

Maximální výši finanční podpory zjistíte na stránkách www.dotacedestovka.cz. Poté co si zvolíte Vámi požadovanou variantu, pod textem s obrázkem se ukáže odkaz „Kalkulačka“.

Co patří do uznatelných nákladů?

Materiál, práce, odborný posudek. Náklady se prokazují na základě faktur, vystavených na jméno žadatele (tj. majitele nemovitosti). Mezi materiál se řadí: akumulační nádrž, čerpadlo, filtrační zařízení, ležaté potrubí pro svedení dešťových vod do akumulační nádrže, potrubí pro rozvody užitkové vody, výtoková armatura (zahradní kohouty, garden box,…), materiál na opravu stávajících septiků/jímek Mezi práce se řadí: výkopové práce, betonáž, instalatérské práce, sanace stávajících septiků/jímek Odborný posudek: faktura za odborný posudek se přikládá s ostatními fakturami za realizaci. Výše finančního příspěvku na odborný posudek je závislá na výši nákladů na realizaci systém, minimálně však 50 % z ceny odborného posudku.

Mohu žádat i zpětně?

Ano. O dotace lze žádat před realizací, v průběhu realizaci a také po skončení realizace. V případě, že se zájmová obec nachází na seznamu suchých obcí, lze do uznatelných nákladů (viz předchozí bod) zahrnout všechny faktury s datem vystavení max 12 měsíců před podáním žádosti. V případě, že se zájmová obec nenachází na seznamu suchých obcí, lze do uznatelných nákladů (viz předchozí bod) zahrnout všechny faktury vystavené po datu 1.10.2018.

Jaké prvky mohu pro akumulaci dešťové vody použít?

Nové akumulační nádrže: Plastová, betonová nádrž betonovaná na místě, betonová nádrž prefabrikovaná, ocelová Stávající akumulační nádrže: Starý nepoužívaný septik/jímka, zděná či betonová nádrž, stávající studniční těleso Všechny součásti a dodavatele si můžete zvolit dle libosti. Seznam povinných certifikovaných výrobků není pro program Dešťovka zaveden.

Jaké plochy můžu započítat do odvodňovaných ploch?

Z předmětné nemovitosti (rodinný dům, bytový dům, rekreační objekt) je povinnost odvodnit min 50 % plochy střechy. Plocha střechy se bere v půdorysném průmětu. Do odvodňovaných ploch lze započítat také samostatně stojící objekty, např.: garáž, kůlny, hospodářské stavení, pergola. Do odvodňovaných ploch lze započítat také zpevněné pochůzné plochy, na kterých se nepohybují motorová vozidla, např.: terasa, pěší chodník kolem domu. Čím větší bude odvodňovaná plocha, tím větší bude minimální potřebný objem instalované nádrže a tím bude větší maximální možná finanční částka dotací. Veškeré plochy střech se započítávají jako půdorysný průmět střechy.

Reference zákazníků

"Děkuji za výbornou spolupráci při vypracování posudku na dotaci Dešťovka. Zda-li se jedná o férovou firmu se pozná až je potřeba odstranit případné nedostatky, a už je zaplaceno. Firma TRiGY mne nezklamala a opravu provedla velmi rychle, ke spokojenosti úřadu. Proto tuto firmu všem doporučuji."

Václav Marenčák, Václavovice

"Firma TriGY je profesionální se skvělým přístupem. Personál je ochotný a vše proběhlo bez problému. Dokumentace byla zpracována rychle ,takže nadmíru spokojen."

David Danihelka, Přezletice

"Systém již využívám půl roku a zatím bez komplikací. Poradili mě, abych neudělal spoustu chyb při realizaci, na které mě nikdo jiný neupozornil"

Zdeněk Pos, Praha

"Se službami jsem byl velice spokojen, dotace mně byla schválena a komunikace byla srozumitelná a přínosná."

Jan Matula, Hylváty

V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit: