Využití přečištěné odpadní vody s možným použitím srážkové vody

Nabízíme individuální řešení pro všechny systémy využívající dešťové a odpadní vody. Posudky zpracováváme na přesně míru nebo v obecné formě v případě, že jste se pro konkrétní systém ještě nerozhodli

Výše dotace

  • Dotace až 70.000 Kč + 3.500 Kč/m3 na instalovanou akumulační nádrž/nádrže (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 60.000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 5.000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Jednoduchý popis

  • Přečištěná odpadní voda (šedá nebo odpadní voda) je akumulována v podzemní nádrži a je následně využívána v obytném domě pro splachování toalet a případně pro zálivku zahrady. Systém může a nemusí sloužit pro zachytávání a využití srážkových vod.

Podmínky

  • Podporu v této aktivitě je možné čerpat pro novostavby (objekty, u kterých neuběhly alespoň 2 roky od kolaudace) i stávající budovy (zkolaudované min. 2 roky) po celé ČR splňující dané náležitosti.
  • V případě žádosti u novostaveb je nutné využít užitkovou vodu pro splachování všech WC. U stávajících budov musí být na tento systém zapojeno alespoň jedno WC v obytné části objektu.
  • V rámci dotací lze uplatnit náklady (faktury apod.) vystavené a zaplacené od 01.01.2021.
  • Srážková a přečištěná šedá voda musí mít separátní vnitřní i venkovní rozvod od rozvodu pitné vody z řadu.
  • Šedé vody musí mít nezávislý odvod odpadu do systému přečištění a akumulace na vodě černé.
  • Žadatel je povinen předložit platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, které bylo vydáno příslušným vodoprávním úřadem. (použití pro zálivku).