Prvním krokem k získání dotace je posudek. Proč? Zjistíte, co vyplnit v přihlášce o dotaci a jestli splňujete podmínky k získání dotace

Máme za sebou již více než 1000 akceptovaných žádostí !

Analýza - zavoláme si

Zjistíme, jestli váš konkrétní záměr splní podmínky dotace, případně ho náležitě upravíme

Zpracujeme posudek

S prací začínáme až v momentě, kdy jsme si jistí, že dotaci s naším posudkem získáte

Za posudky ručíme

Nezpracujeme posudek pokud na dotaci nedosáhnete. V případě požadavků SFŽP o doplnění posudku doplníme potřebné údaje bez navýšení ceny.

Máte zájem? Chcete více informací? 

Vyplňte formulář nebo nám nechte na Vás kontakt a my se Vám co nejdříve ozveme

Nebo zavolejte rovnou na +420 608 987 733

Nabízíme individuální řešení pro všechny systémy na využití dešťové a šedé odpadní vody. Posudky zpracováváme přesně na míru nebo i v obecné formě v případě, že jste se pro konkrétní systém ještě nerozhodli.

K čemu přesně posudek slouží a co je jeho obsahem?

K čemu potřebuji odborný posudek?

  • Odborný posudek slouží jako podklad pro určení maximální výše podpory a musí být zhotoven dle § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015. ODBORNÝ POSUDEK NENÍ OBSAŽEN VE VAŠI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ !! Požadavky pro obsah dokumentace pro stavební povolení nestanovují formu projektu potřebnou pro akceptování SFŽP jakožto odborného posudku. Takto "vyhotovené" posudky jsou vráceny jakožto nedostačující a je požadována jejich úprava do 30ti dní.
  • SFŽP žádá zpracovat odborný posudek pověřené osoby, aby předešla nekonečnému kolotoči oprav a neuznání dotací z důvodů nesplnění základních požadavků na funkčnost systémů a hygienu.

Co je obsahem posudku?

  • Obsahem posudku je jednoznačná identifikace stávajícího stavu a stanovení důležitých indikátorů, které jsou potřebné pro určení výše podpory. K posudku se přikládají výkresy situace, schématu systému a příčného řezu pro jednoznačnou identifikaci použitých prvků a jejich správného použití.

Co je potřeba pro zpracování posudku?

  • Ke zpracování posudku je potřeba doložit seznam podkladů, který Vám zašleme emailem ihned po domluvě.
  • Terénní šetření není ve většině případů ke zhotovení posudku potřeba, záleží však na míře Vaši spolupráce.
  • Jelikož ke každému z vypsaných řešení pro využití srážkové vody je několik variant funkčních systémů, je třeba si rozmyslet, který z nich bude ve Vašem případě ideální a finančně akceptovatelný. Ke konzultaci této problematiky jsme Vám, v případě spolupráce, plně k dispozici. Systémy umíme navrhovat v nezávisle na konkrétním dodavateli.

Kdy si nechat posudek zhotovit?

  • V ideálním případě ještě před samotným zahájením vyplňování přihlášek, jelikož už při tomto procesu jsou data z posudku potřeba pro přesné zadání údajů. Ze zkušenosti si lidé nechávají zhotovit posudek až po vyplnění žádosti o dotaci. To bohužel vede ke komplikacím vzhledem k nepřesnostem zadaných do na první pohled banálně vypadajícího kalkulátoru pro stanovení výše dotace. Jakýkoliv rozpor, později vyhotoveného posudku s údaji vyplněnými do žádosti, vede k nejistotě udělení dotace v plánované výši.
  • V krajních případech lze posudky zpracovávat do 5-ti pracovních dní po podání žádosti. Pozdější možnost doložení je jen v rukou konkrétního pracovníka SFŽP zabývajícího se Vašim případem.