Podporované systémy

Nabízíme individuální řešení pro všechny systémy využívající dešťové a odpadní vody. Posudky zpracováváme na přesně míru nebo v obecné formě v případě, že jste se pro konkrétní systém ještě nerozhodli

Celková výše dotace pro určené systémy 

Maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.