Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady - pouze stávající domy

Nabízíme individuální řešení pro všechny systémy využívající dešťové a odpadní vody. Posudky zpracováváme na přesně míru nebo v obecné formě v případě, že jste se pro konkrétní systém ještě nerozhodli

Výše dotace

  • Dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Jednoduchý popis

  • Srážková voda ze střechy obytného domu je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži. Zachycená srážková voda je využívána pro zálivku zahrady pomocí ponorného čerpadla či malé domácí vodárny.

Podmínky

  • Podporu v této aktivitě je možné čerpat pouze pro stávající rodinné a bytové domy zkolaudované před 27.4.2017 ve všech obcích v ČR. Za stejných podmínek lze žádat i pro rekreační objekty, které jsou celoročně užívány k trvalému bydlení.
  • V případě, že se obec nenachází v seznamu suchých obcí, lze uplatnit náklady (faktury apod.) vystavené až po 1.10.2018. Nebo splnit alespoň jednu z podmínek a prokázat potvrzením od obce(potom lze žádat proplacení nákladů zpětně až 12 měsíců od podání žádosti):
  • 1. V obci či její části bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje, dovozem či dopouštěním pitné vody z jiného zdroje do vodojemu zásobujícího místní vodovod nebo do individuálních zdrojů pitné vody, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaných zdrojích. Nevztahuje se na zajištění náhradního zásobování pitnou vodou z důvodu havárie, kontaminace apod.
  • 2. V obci či její části bylo od roku 2014 opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem…) opakovaně omezeno používání vody, a to minimálně ve dvou různých letech.
  • 3. V obci či její části bylo od roku 2014 opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem…) dlouhodobě omezeno používání vody, a to minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce