Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady - pouze stávající domy

Nabízíme individuální řešení pro všechny systémy využívající dešťové a odpadní vody. Posudky zpracováváme na přesně míru nebo v obecné formě v případě, že jste se pro konkrétní systém ještě nerozhodli

Výše dotace

  • Dotace až 20.000 Kč + 3.500 Kč/m3 na instalovanou akumulační nádrž, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Jednoduchý popis

  • Srážková voda ze střechy obytného domu je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži. Zachycená srážková voda je využívána pro zálivku zahrady pomocí ponorného čerpadla či malé domácí vodárny.

Podmínky

  • Podporu v této aktivitě je možné čerpat pouze pro stávající rodinné a bytové domy na území ČR, které jsou zkolaudované min. 2 roky. Za stejných podmínek lze žádat i pro rekreační objekty, které jsou celoročně užívány k trvalému bydlení.
  • V rámci dotací lze uplatnit náklady (faktury apod.) vystavené a zaplacené od 01.01.2021.
  • Srážková voda musí mít separátní venkovní rozvod od rozvodu pitné vody z řadu nebo od rozvodu studniční vody.