Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Nabízíme individuální řešení pro všechny systémy využívající dešťové a odpadní vody. Posudky zpracováváme na přesně míru nebo v obecné formě v případě, že jste se pro konkrétní systém ještě nerozhodli

Výše dotace

  • Dotace až 30.000 Kč + 3.500 Kč/m3 na instalovanou akumulační nádrž, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Jednoduchý popis

  • Srážková voda ze střechy obytného domu je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži. Zachycená srážková voda je využívána na splachování toalet v obytném domě, praní a pro zálivku zahrady pomocí ponorného čerpadla s tlakovými spínači či malé domácí vodárny.

Podmínky

  • Podporu v této aktivitě je možné čerpat pro novostavby (objekty, u kterých neuběhly alespoň 2 roky od kolaudace) i stávající budovy (zkolaudované min. 2 roky) po celé ČR splňující dané náležitosti.
  • V případě žádosti u novostaveb je nutné využít užitkovou vodu pro splachování všech WC. U stávajících budov musí být na tento systém zapojeno alespoň jedno WC v obytné části objektu.
  • V rámci dotací lze uplatnit náklady (faktury apod.) vystavené a zaplacené od 01.01.2021.
  • Srážková voda musí mít separátní vnitřní i venkovní rozvod od rozvodu pitné vody z řadu.
  • V případě odvádění odpadní vody do veřejné kanalizace je nutné doložit smlouvu ohledně odvádění dešťové vody, využité na splachování, do veřejné kanalizace.