Zpracovali jsme stovky posudků a žádostí! Víme na co se Vás zeptat a rychle zjistit na jakou dotaci máte nárok a co je potřeba splnit. Nic neplatíte dokud neprověříme, že Vám dotaci schválí a budete mít hotový posudek!

Obratem posoudíme, zda splňujete podmínky pro získání dotace a ozveme se s návrhem dalšího postupu pro rezervování dotace za stávajících podmínek.