Podporované systémy

Nabízíme individuální řešení pro všechna řešení využití dešťové a odpadní vody. Posudky zpracováváme přesně na míru nebo i v obecné formě v případě, že jste se pro konkrétní systém ještě nerozhodli

Celková výše dotace pro určené systémy 

Maximálně však 50% celkových způsobilých výdajů.