Co je odborný posudek a k čemu ho potřebuji?

Co je odborný posudek?

 

A - povinná příloha:

Ke každé žádosti o podporu se vždy přikládá odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, jehož hlavní součástí je zjednodušená projektová dokumentace a stanovení sledovaných indikátorů.

 

B - Popis systému využití dešťových vod

Odborný posudek slouží jako podklad pro určení maximální výše dotace a musí z něj být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také skutečnost, že toto opatření splňuje podmínky pro získání dotace

 

 

 

 

Co obsahuje odborný posudek?

  • Textovou část s popisem a výpočty stávajícího a nového stavu využití dešťových vod
  • Výkresovou část návrhu systému

Kdy si nechat odborný posudek zpracovat?

  • Pokud nemáte podanou žádost, doporučujeme zpracovat před podáním pro snadnější získání dotace.
  • V případě že máte již podanou nádrž, zpracujeme Vám posudek do požadovaného termínu.