Odborný posudek

Analyzujeme vaše požadavky

Kontaktujeme Vás se základními otázkami a zašleme seznam podkladů, které jsou třeba ke zhotovení posudku

Najdeme vhodné řešení

Vyhodnotíme zaslané podklady a doladíme případné nesrovnalosti mezi skutečným stavem a Vašimi původními požadavky

Zpracujeme váš posudek

Zpracujeme všechny části týkající se odborného posudku dle požadavků konkrétní výzvy tak, aby vyhovoval příslušným normám

Za posudky ručíme

V případě požadavků SFŽP o doplnění posudku přejímáme jednání s příslušnou krajskou pobočkou a sjednáme nápravu

Nabízíme individuální řešení pro všechny systémy na využití dešťové a šedé odpadní vody. Posudky zpracováváme přesně na míru nebo i v obecné formě v případě, že jste se pro konkrétní systém ještě nerozhodli.

K čemu potřebuji odborný posudek?

  • Odborný posudek slouží jako podklad pro určení maximální výše podpory a musí být zhotoven dle § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015. ODBORNÝ POSUDEK NENÍ OBSAŽEN VE VAŠI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ !! Požadavky pro obsah dokumentace pro stavební povolení nestanovují formu projektu potřebnou pro akceptování SFŽP jakožto odborného posudku. Takto "vyhotovené" posudky jsou vráceny jakožto nedostačující a je požadována jejich úprava do 30ti dní.
  • SFŽP žádá zpracovat odborný posudek pověřené osoby, aby předešla nekonečnému kolotoči oprav a neuznání dotací z důvodů nesplnění základních požadavků na funkčnost systémů a hygienu.

Co je obsahem posudku?

  • Obsahem posudku je jednoznačná identifikace stávajícího stavu a stanovení důležitých indikátorů, které jsou potřebné pro určení výše podpory. K posudku se přikládají výkresy situace, schématu systému a příčného řezu pro jednoznačnou identifikaci použitých prvků a jejich správného použití.

Co je potřeba pro zpracování posudku?

  • Ke zpracování posudku je potřeba doložit seznam podkladů, který Vám zašleme emailem ihned po domluvě.
  • Terénní šetření není ve většině případů ke zhotovení posudku potřeba, záleží však na míře Vaši spolupráce.
  • Jelikož ke každému z vypsaných řešení pro využití srážkové vody je několik variant funkčních systémů, je třeba si rozmyslet, který z nich bude ve Vašem případě ideální a finančně akceptovatelný. Ke konzultaci této problematiky jsme Vám, v případě spolupráce, plně k dispozici. Systémy umíme navrhovat v nezávislosti na konkrétní dodavatele.

Kdy si nechat posudek zhotovit?

  • V ideálním případě ještě před samotným zahájením vyplňování přihlášek, jelikož už při tomto procesu jsou data z posudku potřeba pro přesné zadání údajů. Ze zkušenosti si lidé nechávají zhotovit posudek až po vyplnění žádosti o dotaci. To bohužel vede ke komplikacím vzhledem k nepřesnostem zadaných do na první pohled banálně vypadajícího kalkulátoru pro stanovení výše dotace. Jakýkoliv rozpor, později vyhotoveného posudku s údaji vyplněnými do žádosti, vede k nejistotě udělení dotace v plánované výši.
  • V krajních případech lze posudky zpracovávat do 5-ti pracovních dní po podání žádosti. Pozdější možnost doložení je jen v rukou konkrétního pracovníka SFŽP zabývajícího se Vašim případem.